pronar t185

PRONAR T185

Celková maximálna hmosnosť (nosič , kontajner, náklad ) 15 t
Celková nosnosť ( hmotnosť kontajnera s nákladom ) 12 130 kg
II-hadicový systém brzdový s mechanickou ručnou brzdou
Maximálny uhol vyklápania kontajnera 46°
Hydraulická podporná noha
Maximálna rýchlosť 40 km /h
Tiahlo spodné otočné Ø 50 mm
Kliny podporné
Počet náprav: 2 -tandemové
Blatníky

Video nosiču kontajnerov pronar

Neváhajte nám napísať!