Podmienky


Zásady dostupnosti pre web agropat.sk

Firma: Agropat s.r.o.

Účel webu: Informatívny web o predaji poľnohospodárskej techniky

1. Úvod

Spoločnosť Agropat s.r.o. sa zaviazala zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla agropat.sk pre všetkých užívateľov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Naším cieľom je, aby informácie a služby na našej stránke boli dostupné a použiteľné pre čo najširšie publikum.

2. Štandardy a smernice

Pri tvorbe a údržbe našej webovej stránky dodržiavame smernice pre prístupnosť webového obsahu (WCAG) 2.1 na úrovni AA, ktoré definujú, ako sprístupniť webový obsah širšiemu spektru ľudí so zdravotným postihnutím, vrátane nevidiacich a slabozrakých, nepočujúcich a sluchovo postihnutých, ľudí s kognitívnymi poruchami, pohybovými obmedzeniami a ďalšími.

3. Kľúčové princípy prístupnosti

Vnímateľnosť: Uistíme sa, že všetok obsah je vnímateľný a že sú poskytované alternatívy pre textový aj netextový obsah. Napríklad, obrázky budú mať popisy (alt text), aby boli prístupné aj pre používateľov čítacích zariadení.

Ovládateľnosť: Webová stránka bude navrhnutá tak, aby ju bolo možné ovládať pomocou klávesnice a zabezpečíme, aby žiadny obsah neblikajúci alebo neblikajúci tak, aby spôsobil záchvaty.

Zrozumiteľnosť: Naša stránka bude používať jasný a zrozumiteľný jazyk a zabezpečíme konzistentné a predvídateľné rozhranie. Poskytneme tiež nástroje, ktoré pomáhajú užívateľom navigovať a nájsť obsah.

Robustnosť: Stránka bude navrhnutá a implementovaná tak, aby bola kompatibilná s budúcimi technológiami a pomocnými technológiami, aby bola zaručená dlhodobá prístupnosť.

4. Technické riešenia

Používame značky HTML a atribúty v súlade s normami W3C.
Zabezpečujeme dostatočný kontrast medzi textom a pozadím.
Používame responzívny dizajn, aby sme zabezpečili prístupnosť na rôznych zariadeniach a obrazovkách.
Testujeme stránku s rôznymi čítacími zariadeniami a softvérom na prístupnosť.
5. Kontinuálne zlepšovanie

Pravidelne monitorujeme a hodnotíme našu stránku, aby sme identifikovali a opravili prípadné problémy s prístupnosťou. Spolupracujeme s odborníkmi na prístupnosť a používateľmi s postihnutím, aby sme získali spätnú väzbu a zabezpečili neustále zlepšovanie.

6. Kontakt

Ak máte problémy s prístupnosťou našej webovej stránky alebo máte návrhy na jej zlepšenie, neváhajte nás kontaktovať:

E-mail: obchod@agropat.sk
Telefón: +421 911 338 840

7. Dátum poslednej aktualizácie

Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 21. mája 2024.