Obaľovacie stroje metal-fach

Metal-fach z560

Obaľovač

metal-fach z561

Obaľovač


metal-fach z577

Obaľovač


metal-fach z237

Obaľovač


Metal-fach z529

Obaľovač