Lisy Metal-fach

Metal-fach Z562 R

Šírka záberu je 1 800 mm


Metal-fach z587

Šírka záberu je 1 800 mm


Metal-fach z602 RN

Šírka záberu 1 800 mm


metal-fach z514

Šírka záberu 2 000 mm