Kŕmne vozy Metal-fach

KRMne vozy 
Metal-fach

Naša spoločnosť vám ponúka široký výber kŕmnych vozov od 5m3 do 20m3 – každý kŕmny voz je modelovaný podľa individuálnych potrieb zákazníka. poprosíme nás kontaktovať.
Kŕmne vozy, miešacie vozy, siláš, miešací voz krmovín

Neváhajte nám napísať!