Dvojnápravové cisterny

Pomot t544/2

Objem 8 000 litrov


pomot t546

Objem 10 000 litrov


pomot t546/1

Objem 13 000 litrov


pomot t513

Objem 13 000 litrov


pomot t550

Objem 18 000 litrov


pomot t516

Objem 16 000 litrov


pomot t546/2

Objem 16 000 litrov